Số - ký hiệu: 123/QĐ-STTTT Ngày ban hành: 28/07/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: Sở Thông tin Truyền thông
Lĩnh vực: Thanh tra Ngày đăng: 28/07/2021
Trích yếu: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Thanh tra sởThông tin và Truyền thông.
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: