Số - ký hiệu: 374/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/06/2021
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 02/07/2021
Trích yếu: Về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thôngtỉnh Tuyên Quang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


văn bản cùng lĩnh vực

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1196/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Về việc quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đương; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 18/10/2023
2 395/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 18/10/2023
3 21/2023/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 09/10/2023
4 Thư kêu gọi Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử Văn bản hợp nhất THƯ KÊU GỌI Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 21/06/2023
5 37-CV/BCĐ Quyết định V/v Thông tin tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ IX 20/04/2023
6 113/KH-BCA-CO4 Quyết định Kế hoạch triển khai cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 09/03/2023
7 S 01-TL/BTCCT Quyết định Thể lệ cuộc thi " Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang" 190 năm hình thành và phát triển 27/08/2021
8 1058/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc phạm vi,chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 03/08/2021
9 2678/UBND-KGVX Công văn V/v quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 01/08/2021
10 119/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thôngtrực thuộcsở Thông tin và Truyền thông. 28/07/2021
11 2523UBND-KGVX Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tácphòng chống dịch COVID-19 24/07/2021
12 482/TTCS-TT Quyết định Tuyên truyền chiến dịch vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 19/07/2021
13 687/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đươngthuộcSởThông tin và Truyền thôngtỉnh Tuyên Quang 24/06/2021
14 157/QĐUBND Quyết định Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 11/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 11/05/2019
15 284/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố 43 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 29/03/2019
16 1607/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang. 22/12/2018
17 1474/QĐ-UBND Quyết định QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục 43 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 11/12/2018
18 Số 06/TTCS-TTTH Công văn Cung cấp số liệu thống kê về thông tin cơ sở 05/01/2018