Album: Giải cầu lông chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh