kết quả tìm kiếm

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1964/UBND-TH Công văn Tập trung thực hiện hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 15/05/2023
2 1676/UBND-NC Công văn V/v quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 25/04/2023
3 37-CV/BCĐ Quyết định V/v Thông tin tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ IX 20/04/2023
4 113/KH-BCA-CO4 Quyết định Kế hoạch triển khai cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 09/03/2023
5 1548/UBND-NC Quyết định V/v triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng bộ pháp điển 15/04/4023
6 S 01-TL/BTCCT Quyết định Thể lệ cuộc thi " Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang" 190 năm hình thành và phát triển 27/08/2021
7 799/STTTT-TTBCXB Quyết định V/v tuyên truyền Thông điệp 5T-“Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội 07/09/2021
8 1058/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc phạm vi,chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 03/08/2021
9 23/2021/QĐ-TTg Quyết định Hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 07/07/2021
10 2678/UBND-KGVX Công văn V/v quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 01/08/2021
11 119/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thôngtrực thuộcsở Thông tin và Truyền thông. 28/07/2021
12 120/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng Quản lýCôngnghệ thông tinvàBưu chính, Viễn thôngthuộc sởThông tin vàTruyền thông 28/07/2021
13 122/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng Thông tin -Báo chí -Xuất bảnthuộc sởThông tin vàTruyền thông 28/07/2021
14 123/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Thanh tra sởThông tin và Truyền thông. 28/07/2021
15 126/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Văn phòngsở Thông tin vàTruyền thông 28/07/2021
16 1513/SYT-NVYD Công văn Hướng dẫn giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19 19/07/2021
17 2523UBND-KGVX Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tácphòng chống dịch COVID-19 24/07/2021
18 482/TTCS-TT Quyết định Tuyên truyền chiến dịch vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 19/07/2021
19 374/QĐ-UBND Quyết định Về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thôngtỉnh Tuyên Quang 24/06/2021
20 687/QĐ-UBND Quyết định Về việc quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đươngthuộcSởThông tin và Truyền thôngtỉnh Tuyên Quang 24/06/2021
12345