kết quả tìm kiếm

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 21/2023/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 09/10/2023
2 395/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 18/10/2023
3 1196/QĐ-UBND Quyết định Quyết định Về việc quy định số lượng cấp phó của các phòng và tương đương; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 18/10/2023
4 Thư kêu gọi Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử Văn bản hợp nhất THƯ KÊU GỌI Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang 21/06/2023
5 2671/UBND-NC Quyết định Đẩy mạnh tuyên truyền, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử quốc gia 21/06/2023
6 59/TB-UBND Văn bản hợp nhất Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 06/06/2023
7 1964/UBND-TH Công văn Tập trung thực hiện hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 15/05/2023
8 1676/UBND-NC Công văn V/v quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 25/04/2023
9 37-CV/BCĐ Quyết định V/v Thông tin tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về TTĐN lần thứ IX 20/04/2023
10 113/KH-BCA-CO4 Quyết định Kế hoạch triển khai cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy 09/03/2023
11 1548/UBND-NC Quyết định V/v triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng bộ pháp điển 15/04/4023
12 S 01-TL/BTCCT Quyết định Thể lệ cuộc thi " Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang" 190 năm hình thành và phát triển 27/08/2021
13 799/STTTT-TTBCXB Quyết định V/v tuyên truyền Thông điệp 5T-“Pháo đài” chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội 07/09/2021
14 1058/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố Danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc phạm vi,chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang 03/08/2021
15 23/2021/QĐ-TTg Quyết định Hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68 07/07/2021
16 2678/UBND-KGVX Công văn V/v quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh 01/08/2021
17 119/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thôngtrực thuộcsở Thông tin và Truyền thông. 28/07/2021
18 120/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng Quản lýCôngnghệ thông tinvàBưu chính, Viễn thôngthuộc sởThông tin vàTruyền thông 28/07/2021
19 122/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa phòng Thông tin -Báo chí -Xuất bảnthuộc sởThông tin vàTruyền thông 28/07/2021
20 123/QĐ-STTTT Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạncủa Thanh tra sởThông tin và Truyền thông. 28/07/2021
12345