V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Thứ Ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021 - 08:21


Thực hiện văn bản số 4115/UBND-TH, ngày 25/12/2020 về việc rà soát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 107 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang  

Xem tin theo ngày:   / /