Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đánh giá chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Thứ Tư, ngày 13 tháng 1 năm 2021 - 08:29


Thực hiện văn bản số 5066/BTTTT-THH ngày 23/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 749/QĐTTg và cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh.

Để có đầy đủ các thông tin, số liệu đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Cung cấp thông tin, số liệu để phục vụ việc đánh giá chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2020 gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 18/01/2021 để Sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin & Truyền thông.

 2. Cách thức thực hiện:

B1: Mở file Phuluc_CungcapThong_tin_Chuyendoiso.xlsx, chọn Mục Cơ quan phối hợp báo cáo à Chọn đơn vị thực hiện à OK, sau đó thực hiện cung cấp thông tin, số liệu theo yêu cầu.

Lưu ý: Đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu theo các Sheet: 1. Thong tin chung; 1.1. CQS Tỉnh; 1.2. KTS Tỉnh; 1.3. XHS Tỉnh.

B2: Lưu lại file dữ liệu đã cung cấp, gửi văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp (đồng thời gửi bản điện tử văn bản và file excel Phụ lục về địa chỉ email: cntt4t@tuyenquang.gov.vn).

Bản mềm file Phuluc_CungcapThong_tin_Chuyendoiso.xlsx được gửi liên thông qua phần mềm Quản lý văn bản điều hành, đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang tại địa chỉ: http://stttt.tuyenquang.gov.vn/, mục VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Công nghệ thông tin - ĐT: 0207 6251 788 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Đây là nội dung rất quan trọng để Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị tải văn bản và phụ lục cung cấp số liệu tại đây.

Phòng CNTT


Tổng số: 107 | Trang: 1 trên tổng số 11 trang  

Xem tin theo ngày:   / /