Công bố quyết định thanh tra Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

Thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2022 - 10:49


Ngày 22/4/2022 tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang, Thanh tra Sở đã tổ chức công bố Quyết định số 69/QĐ-STTTT ngày 18/4/2022 thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đối với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Công bố quyết định  thanh tra Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, đồng chí Lê Trung Dũng - Chánh Thanh tra Sở cho biết đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 18/QĐ-STTTT ngày 17/01/2022; Đồng chí Chánh thanh tra Sở yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra theo Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được duyệt.

Trong quá trình thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời. Chủ động phối hợp tốt với đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra. Đồng thời chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, quá trình thanh tra không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động bình thường của đơn vị.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng báo cáo theo đề cương, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra. Cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Thanh Tra
 

Xem tin theo ngày:   / /